Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 39 kết quả
21 days to master affirmations [electronic resource]
Tác giả: Louise L Hay
Xuất bản: Sl: sn, 2011
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (epub)
ddc:  158
 
A cold treachery [electronic resource]
Tác giả: Charles Todd
Xuất bản: Sl: sn, 2005
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813.54
 
Texas Aggies : true to each other : class of 1947 and the war years
Tác giả: William J Garrett
Xuất bản: Bryan: sn, 2006
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
RF Technologies for Low-Power Wireless Communications [electronic resource]
Tác giả: George Haddad Tatsuo Itoh
Xuất bản: Sl: sn, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.384
 
Coplanar Waveguide Circuits, Components, and Systems [electronic resource]
Tác giả: Rainee N Simons
Xuất bản: Sl: sn, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.381331
 
Fundamentals of Digital Television Transmission [electronic resource]
Tác giả: Gerald W Collins
Xuất bản: Sl: sn, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.3881
 
Global Economic Prospects, Volume 6, January 2013 [electronic resource] : Assuring Growth Over the Medium Term
Tác giả:
Xuất bản: Sl: sn, 2013
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  338.95
 
World Bank Annual Report 2013 [electronic resource]
Tác giả:
Xuất bản: Sl: sn, 2013
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  332.1532
 
Global Economic Prospects, Volume 7, June 2013 [electronic resource]
Tác giả:
Xuất bản: Sl: sn, 2013
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  330
 
Sustainable Energy for All 2013-2014 [electronic resource] : Global Tracking Framework Report
Tác giả:
Xuất bản: Sl: sn, 2014
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  333.794
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục