Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 16 kết quả (0.3593908 giây)
Classics of public administration
Tác giả: Shafritz Jay M,
Thông tin xuất bản: USA : Thomson Wadsworth , 2004
Ký hiệu phân loại: 350
ISBN: 9780155062603
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
The Thoughtful reader
Tác giả: Fjeldstad Mary C,
Thông tin xuất bản: Canada : Thomson Wadsworth , 1994
Ký hiệu phân loại: 428.6
ISBN: 9781416009415
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
The Composition of everyday life 2 : A guide to writing
Tác giả: Mauk John,
Thông tin xuất bản: China : thomson Wadsworth , 2007
Ký hiệu phân loại: 808.042
ISBN: 9781413018493
Bộ sưu tập: Văn học
Public relations writing : From & Style
Tác giả: Newsom Doug,
Thông tin xuất bản: Canada : Thomson Wadsworth , 2005
Ký hiệu phân loại: 808.066659
ISBN: 9780534612962
Bộ sưu tập: Văn học
An introduction to language
Tác giả: Fromkin Victoria,
Thông tin xuất bản: USA : Thomson Wadsworth , 2003
Ký hiệu phân loại: 410
ISBN: 9780155084810
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Technical communication : A reader-centered approach
Tác giả: Anderson Paul V,
Thông tin xuất bản: Canada : Thomson Wadsworth , 2003
Ký hiệu phân loại: 808.0666
ISBN: 9781413002836
Bộ sưu tập: Văn học
Communication in our lives
Tác giả: Wood Julia T,
Thông tin xuất bản: China : Thomson Wadsworth , 2006
Ký hiệu phân loại: 302.2
ISBN: 9780534646769
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Multimedia in action
Tác giả: Shuman James E,
Thông tin xuất bản: USA : Thomson Wadsworth , 1998
Ký hiệu phân loại: 006.6
ISBN: 9780534513702
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
The Least you should know about english : from a writing skills
Tác giả: Wilson Paige,
Thông tin xuất bản: USA : Thomson Wadsworth , 2006
Ký hiệu phân loại: 428.1
ISBN: 9781413008944
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Industrial/organizational Psychology : An applied approach
Tác giả: Aamodt Micheal G,
Thông tin xuất bản: USA : Thomson Wadsworth , 2007
Ký hiệu phân loại: 158.7
ISBN: 9780495130314
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục