Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 2 kết quả (0.4062187 giây)
Land Grabbing and Home Country Development : Chinese and British Land Acquisitions in Comparative Perspective
Tác giả: Goetz Ariane,
Thông tin xuất bản: Bielefeld Germany : transcript Verlag , 2019
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 9783839442678
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Land Grabbing and Home Country Development
Tác giả: Goetz Ariane,
Thông tin xuất bản: Bielefeld Germany : transcript Verlag , 2019
Ký hiệu phân loại: 332.673
ISBN: 9783837642674
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1

Truy cập nhanh danh mục