Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 2 kết quả (0.4531772 giây)
Equality Governance via Policy Analysis? : The Implementation of Gender Impact Assessment in the European Union and Gend...
Tác giả: Sauer Arn T,
Thông tin xuất bản: Bielefeld Germany : transcript Verlag , 2018
Ký hiệu phân loại: 305.42
ISBN: 9783839443767
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Equality Governance via Policy Analysis?
Tác giả: Sauer Arn T,
Thông tin xuất bản: Bielefeld Germany : transcript Verlag , 2018
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 9783837643763
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1

Truy cập nhanh danh mục