Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 5 trong 923 kết quả (0.6799849 giây)
Culture^2 : Theorizing Theory for the Twenty-First Century, Vol. 1
Tác giả: Kelleter Frank,
Thông tin xuất bản: Bielefeld : transcript Verlag , 2022
Ký hiệu phân loại: 420
ISBN: 9783837657876
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Postdramatic Dramaturgies : Resonances between Asia and Europe
Tác giả: Tuchmann Kai,
Thông tin xuất bản: Bielefeld : transcript Verlag , 2022
Ký hiệu phân loại: 950
ISBN: 9783837659979
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
»Failed« Migratory Adventures? : Malian Men Facing Conditions Post Deportation in Southern Mali
Tác giả: Schultz Susanne U,
Thông tin xuất bản: Bielefeld : transcript Verlag , 2022
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 9783837660098
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Art and Economics in the City : New Cultural Maps
Thông tin xuất bản: Bielefeld Germany : transcript Verlag , 2019
Ký hiệu phân loại: 704.944
ISBN: 9783839442142
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Gemeinwohlorientiert und innovativ? : Die Förderung politischer Jugendbildung durch unternehmensnahe Stiftungen
Tác giả: Hirsch Anja,
Thông tin xuất bản: Bielefeld Germany : transcript Verlag , 2019
Ký hiệu phân loại: 320
ISBN: 9783839449844
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Culture - Theory - Disability : Encounters between Disability Studies and Cultural Studies
Tác giả: Waldschmidt Anne,
Thông tin xuất bản: Bielefeld Germany : transcript Verlag , 2017
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 9783839425336
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Alternative Economies and Spaces : New Perspectives for a Sustainable Economy
Thông tin xuất bản: Bielefeld Germany : transcript Verlag , 2013
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 9783839424988
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Fashion Myths : A Cultural Critique (translated by John Irons)
Tác giả: Meinhold Roman,
Thông tin xuất bản: Bielefeld Germany : transcript Verlag , 2013
Ký hiệu phân loại: 391.001
ISBN: 9783839424377
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Houses, Secrets, and the Closet : Locating Masculinities from the Gothic Novel to Henry James
Tác giả: Bauer Gero,
Thông tin xuất bản: Bielefeld Germany : transcript Verlag , 2016
Ký hiệu phân loại: 420
ISBN: 9783839434680
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Gender in Science and Technology : Interdisciplinary Approaches
Tác giả: Ernst Waltraud,
Thông tin xuất bản: Bielefeld Germany : transcript Verlag , 2013
Ký hiệu phân loại: 303.483
ISBN: 9783839424346
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

Truy cập nhanh danh mục