Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 233 kết quả (0.0312541 giây)
A Critique of Monetary Policy [electronic resource] : Theory and British Experience
Tác giả: J. C. R Dow
Oxford: Oxford University Press, 1990
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc: 332.4941
 
Advanced magnetic propulsion systems : UFOs, magnocraft, free energy devices
Tác giả: Jan Pajak
Dunedin NZ: J Pajak, 1990
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 629.475
 
Intelligent networks : telecommunications solutions for the 1990s
Tác giả: Dimitris N Chorafas
Boca Raton: CRC Press, 1990
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 004.6
 
Calenhad
Tác giả: Tim Cooke
: Berkley Pub Group, 1990
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc: 793
 
El Cazador De Jaguares
Tác giả: Lucius Shepar
: Ediciones Roca, 1990
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc: 863
 
The Horde (Advanced Dungeons & Dragons)
Tác giả: David Cook
: Wizards of the Coast, 1990
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc: 793
 
Mirkwood
Tác giả: 
: Berkley Pub Group, 1990
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc: 793
 
Sprawl Sites (Shadowrun (Fasa Corp.))
Tác giả: Jr. Petersen Boy F
: Contemporary Books, 1990
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc: 813
 
Venus Prime I Maxima Tension
Tác giả: Arthur C Clarke
: Plaza Janes, 1990
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc: 823
 
Textile finishing chemicals : an industrial guide
Tác giả: Ernest W Flick
Park Ridge NJ USA: Noyes Publications, 1990
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 677.02825
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục