Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 2434 kết quả (0.0155795 giây)
DNA methylation protocols
Tác giả: 
Totowa NJ: Humana Press, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc: 572.86
 
Supercritical fluid technology in materials science and engineering : syntheses, properties, and applications
Tác giả: 
New York: Marcel Dekker, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 660.042
 
The Raman effect : a unified treatment of the theory of Raman scattering by molecules
Tác giả: D. A Long
Chichester New York: Wiley, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc: 535.846
 
RT-PCR protocols
Tác giả: 
Totowa NJ: Humana Press, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc: 572.43
 
Sniffer Pro [electronic resource] : network optimization & troubleshooting handbook
Tác giả: 
Rockland Mass: Syngress Publishing Inc, 2002
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc: 004.68
 
The new marketing : transforming the corporate future
Tác giả: Malcolm McDonald
Oxford: ButterworthHeinemann, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 658.84
 
SAT II success physics
Tác giả: Gary Graff
Lawrenceville NJ: ThomsonPetersons, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc: 530
 
A history of money and banking in the United States : the colonial era to World War II
Tác giả: Murray Newton Rothbard
Auburn Ala: Ludwig von Mises Institute, 2002
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc: 332.1
 
Reuse methodology manual for system-on-a-chip designs [electronic resource]
Tác giả: Michael Keating
Boston: Kluwer Academic, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 621.395
 
Introduction to GPS : the Global Positioning System
Tác giả: Ahmed El-Rabbany
Boston MA: Artech House, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc: 526.0285
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục