Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 36 kết quả (0.03125 giây)
DNA methylation protocols
Tác giả: 
Totowa NJ: Humana Press, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc: 572.86
 
RT-PCR protocols
Tác giả: 
Totowa NJ: Humana Press, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc: 572.43
 
Genomic imprinting : methods and protocols
Tác giả: 
Totowa NJ: Humana Press, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc: 572.8
 
Antibody phage display : methods and protocols
Tác giả: 
Totowa NJ: Humana Press, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 616.07
 
PCR cloning protocols
Tác giả: 
Totowa NJ: Humana Press, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc: 572.8
 
Molecular analysis of cancer
Tác giả: 
Totowa NJ: Humana Press, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 616.99
 
Mitochondrial DNA : methods and protocols
Tác giả: 
Totowa NJ: Humana Press, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc: 572.8
 
DNA methylation protocols [electronic resource]
Tác giả: 
Totowa NJ: Humana Press, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc: 572.8
 
Telomeres and telomerase : methods and protocols
Tác giả: 
Totowa NJ: Humana Press, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc: 572.8
 
Biostatistical methods
Tác giả: 
Totowa NJ: Humana Press, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc: 570
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục