Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 7 kết quả
Tal's 100 best games, 1961-1973
Tác giả: Mihails Tāls, Berna Cafferty
Xuất bản: London: Batsford, 197
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  794.15
 
Dokumente zur Geschichte des Deutschen Reiches und seiner Verfassung : 1349
Tác giả: Margare Kühn
Xuất bản: Weimar: Bohlau, 197
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  943.08
 
Linear algebra
Tác giả: G E Shilov, G E Shilov
Xuất bản: New York: Dover Publications, 197
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  512.5
 
Proofs and refutations : the logic of mathematical discovery
Tác giả: Imre Lakatos
Xuất bản: Cambridge New York: Cambridge University Press, 197
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  511
 
Rings of quotients : an introduction to methods of ring theory
Tác giả: Bo T Stenström
Xuất bản: Berlin New York: SpringerVerlag, 197
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  512.55
 
The Spiritual canticle & poems
Tác giả: John of the Cross, E Allison Peers
Xuất bản: London: Burns and Oates, 197
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  861
 
Karate-dō kyōhan ; the master text
Tác giả: Gichin FunakoshiGichin Funakoshi
Xuất bản: Tokyo New York: Kodansha International Distributed in the US by Harper Row New York, 197
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  796.8153
 
1

Truy cập nhanh danh mục