Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 173 kết quả (0.3700002 giây)
Instrumentation
Tác giả: Kirk Franklyn W,
Thông tin xuất bản: Chicago : American Technical Society , 1975
Ký hiệu phân loại: 620
ISBN: 0826934226
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 65939 Định dạng: PDF
The wall (Intimacy) and other stories
Tác giả: Sartre Jean Paul,
Thông tin xuất bản: New York : New Directions , 1975
Ký hiệu phân loại: 863.912
ISBN: 0811201902
Bộ sưu tập: Văn học
ID: 87411 Định dạng: PDF
DOCTOR WHO AND THE DAEMONS
Tác giả: LETTS BARRY,
Thông tin xuất bản: : TARGET BKS , 1975
Ký hiệu phân loại: 823
ISBN: 0426104447
Bộ sưu tập: Văn học
ID: 62906 Định dạng: PDF
Free market economics : a basic reader
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 330
ISBN: 0910614563
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 95990 Định dạng: PDF
Saints, signs, and symbols
Tác giả: Post W Ellwood,
Thông tin xuất bản: London : SPCK , 1975
Ký hiệu phân loại: 24
ISBN: 028102894X :
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 96042 Định dạng: PDF
Physical principles of food preservation
Tác giả: Karel Marcus,
Thông tin xuất bản: New York : M Dekker , 1975
Ký hiệu phân loại: 664
ISBN: 082476322X
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 80606 Định dạng: PDF
Lord of the Flies
Tác giả: Golding William,
Thông tin xuất bản: : AIMS International Books , 1975
Ký hiệu phân loại: 813
ISBN: 8420613819
Bộ sưu tập: Văn học
ID: 62608 Định dạng: PDF
The San Francisco Mime Troupe : the first ten years
Tác giả: Davis R G,
Thông tin xuất bản: Palo Alto Calif : Ramparts Press , 1975
Ký hiệu phân loại: 792
ISBN: 0878670580
ID: 87759 Định dạng: PDF
El libro de arena
Tác giả: Borges Jorge Luis,
Thông tin xuất bản: : Ultramar etc , 1975
Ký hiệu phân loại: 863.62
ISBN: 9788473860123
Bộ sưu tập: Văn học
ID: 66323 Định dạng: PDF
Theory of Program Structures: Schemes, Semantics, Verification : Lecture Notes in Computer Science elektronisk ressurs
Tác giả: Greibach Sheila A,
Thông tin xuất bản: Berlin Heidelberg : SpringerVerlag , 1975
Ký hiệu phân loại: 001.642
ISBN: 0387074155
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 71936 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục