Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 96 kết quả (0.0199444 giây)
Precast concrete : materials, manufacture, properties, and usage
Tác giả: M Levitt
London Englewood NJ: Applied Science, 1982
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 620.137
 
British economic growth, 1856-1973 [electronic resource] : the post-war period in historical perspective
Tác giả: R. C. O Matthews
Stanford: Stanford University Press, 1982
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc: 330.941
 
Doctor Who and the Armageddon Factor
Tác giả: Terrance Dicks
: Target, 1982
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc: 823
 
The best of Fredric Brown
Tác giả: Fredric Brown
: Editorial Bruguera Colección Naranja Ciencia Ficc, 1982
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc: 813
 
The Metal Lathe (Build Your Own Metal Working Shop From Scrap)
Tác giả: David Gingery
: David J Gingery, 1982
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 621.942
 
Milling Machine (Build Your Own Metalworking Shop From Scrap Series)
Tác giả: David J Gingery
: David J Gingery Publishing LLC, 1982
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 671.22
 
Gödel, Escher, Bach
Tác giả: Douglas R Hofstadter
: Consejo Nacional De Ciencia, 1982
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc: 511
 
El Dragon Blanco/The White Dragon
Tác giả: Anne Mccaffrey
: Acervo, 1982
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc: 813
 
Sixty-five short stories
Tác giả: W. Somerset Maugham
New York: HeinemannOctopus, 1982
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc: 823.912
 
You can't keep a good woman down
Tác giả: Alice Walker
London: The Womens Press, 1982
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc: 810
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục