Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 162 kết quả (0.2499482 giây)
Pharmaceutical manufacturing encyclopedia
Tác giả: Sittig Marshall,
Thông tin xuất bản: Park Ridge NJ USA : Noyes Publications , 1988
Ký hiệu phân loại: 615
ISBN: 0815511442 :
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 25558 Định dạng: PDF
A course in mathematics for students of physics
Tác giả: Bamberg Paul G,
Thông tin xuất bản: Cambridge : Cambridge University Press , 1988
Ký hiệu phân loại: 510
ISBN: 052125017X
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 27679 Định dạng: PDF
Storming heaven : LSD and the American dream
Tác giả: Stevens Jay,
Thông tin xuất bản: New York : Harper and Row Publ , 1988
Ký hiệu phân loại: 306.1
ISBN: 006097172x
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 28930 Định dạng: PDF
The organic chem lab survival manual : a student's guide to techniques
Tác giả: Zubrick James W,
Thông tin xuất bản: New York : Wiley , 1988
Ký hiệu phân loại: 547
ISBN: 0471855197
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 29041 Định dạng: PDF
Security markets : stochastic models
Tác giả: Duffie Darrell,
Thông tin xuất bản: Boston : Academic Press , 1988
Ký hiệu phân loại: 332.6320724
ISBN: 012223345X
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 29099 Định dạng: PDF
Evolutionary biology of Ostracoda : its fundamentals and applications : proceedings of the Ninth International Symposium...
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Tokyo : Kodansha , 1988
Ký hiệu phân loại: 565.33
ISBN: 0444989218
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 29844 Định dạng: PDF
The last of the dinosaurs
Tác giả: Lerangis Peter,
Thông tin xuất bản: Toronto New York : Bantam , 1988
Ký hiệu phân loại: 567.91
ISBN: 0553270079
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 30423 Định dạng: PDF
Hexaflexagons and other mathematical diversions : the first Scientific American book of puzzles & games ; paradoxes and ...
Tác giả: Gardner Martin,
Thông tin xuất bản: Chicago : University of Chicago press , 1988
Ký hiệu phân loại: 510.76
ISBN: 0226282546
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 34987 Định dạng: PDF
Time travel and other mathematical bewilderments
Tác giả: Gardner Martin,
Thông tin xuất bản: New York : WH Freeman , 1988
Ký hiệu phân loại: 793.74
ISBN: 071671924X
ID: 35577 Định dạng: PDF
The organic chem lab survival manual a student's guide to techniques
Tác giả: Zubrick James W,
Thông tin xuất bản: New York : Wiley , 1988
Ký hiệu phân loại: 547
ISBN: 0471855197
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 38635 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục