Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 2 kết quả (0.3594217 giây)
A neurocomputational perspective : the nature of mind and the structure of science
Tác giả: Churchland Paul M,
Thông tin xuất bản: Cambridge MA : MIT Press , 1989
Ký hiệu phân loại: 128.2
ISBN: 0262270323
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
A neurocomputational perspective : the nature of mind and the structure of science
Tác giả: Churchland Paul M,
Thông tin xuất bản: Cambridge Massachusetts : The MIT Press , 1989
Ký hiệu phân loại: 128/.1
ISBN: 0262270323
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1

Truy cập nhanh danh mục