Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 2 kết quả (0.6800058 giây)
Necessary illusions : thought control in democratic societies
Tác giả: Chomsky Noam,
Thông tin xuất bản: Boston Mass : South End Press , 1989
Ký hiệu phân loại: 302.2
ISBN: 0896083667
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 70380 Định dạng: PDF
Variational methods in nonconservative phenomena
Tác giả: Vujanovic B D,
Thông tin xuất bản: San Diego CA : ACADEMIC PRESS , 1989
Ký hiệu phân loại: 530.1
ISBN: 0127284508
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 71080 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục