Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 193 kết quả (0.019994 giây)
Necessary illusions : thought control in democratic societies
Tác giả: Noam Chomsky
Boston Mass: South End Press, 1989
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc: 302.2
 
Variational methods in nonconservative phenomena
Tác giả: B. D Vujanović
San Diego CA: ACADEMIC PRESS, 1989
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc: 530.1
 
Pipeline design for water engineers
Tác giả: David Stephenson
Amsterdam New York: Elsevier, 1989
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 628.1
 
El Soldado
Tác giả: Jerry Pournelle
: Ultramar, 1989
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc: 813
 
GURPS Conan
Tác giả: Curtis M Scott
: Steve Jackson Games, 1989
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc: 793
 
The Origins of the First World War
Tác giả: Ruth Henig
New York: Routledge, 1989
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc: 940.311
 
Lords of Middle-Earth. Vol. 3
Tác giả: Terry K Amthor
: Iron Crown Enterprises, 1989
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc: 793
 
Tantras (Forgotten Realms
Tác giả: Ed Greenwood
: Wizards of the Coast, 1989
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc: 793.93
 
Treasures of Middle-Earth (Middle Earth Role Playing/MERP #8006)
Tác giả: Wolfgang Baur
: Iron Crown Enterprises, 1989
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc: 793.93
 
GURPS Riverworld
Tác giả: J.M Caparula
: Steve Jackson Games, 1989
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc: 793
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục