Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 14 kết quả (0.4199514 giây)
Necessary illusions : thought control in democratic societies
Tác giả: Chomsky Noam,
Thông tin xuất bản: Boston Mass : South End Press , 1989
Ký hiệu phân loại: 302.2
ISBN: 0896083667
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 70380 Định dạng: PDF
GURPS Conan
Tác giả: Scott Curtis M,
Thông tin xuất bản: : Steve Jackson Games , 1989
Ký hiệu phân loại: 793
ISBN: 1556341482
ID: 61869 Định dạng: PDF
The remains of the day
Tác giả: Harris Joanne,
Thông tin xuất bản: : Knopf , 1989
Ký hiệu phân loại: 823.914
ISBN: 0708985645
Bộ sưu tập: Văn học
ID: 53951 Định dạng: EPUB
Man-Kzin Wars II
Tác giả: OBrien Kevin,
Thông tin xuất bản: : Baen , 1989
Ký hiệu phân loại: 813.54
ISBN: 0671698338
Bộ sưu tập: Văn học
ID: 53218 Định dạng: EPUB
Pipeline design for water engineers
Tác giả: Stephenson David,
Thông tin xuất bản: Amsterdam New York : Elsevier , 1989
Ký hiệu phân loại: 628.1
ISBN: 0444873732
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 71229 Định dạng: PDF
The Player Of Games
Tác giả: Paulson Henry M,
Thông tin xuất bản: : Orbit , 1989
Ký hiệu phân loại: 823.914
ISBN: 9781857231465
Bộ sưu tập: Văn học
ID: 53997 Định dạng: EPUB
Speak, bird, speak again: Palestinian Arab folktales
Tác giả: Deaver Jeffery,
Thông tin xuất bản: : University of California Press , 1989
Ký hiệu phân loại: 398.2095694
ISBN: 9780520062924
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 53051 Định dạng: EPUB
Variational methods in nonconservative phenomena
Tác giả: Vujanovic B D,
Thông tin xuất bản: San Diego CA : ACADEMIC PRESS , 1989
Ký hiệu phân loại: 530.1
ISBN: 0127284508
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 71080 Định dạng: PDF
El Soldado
Tác giả: Pournelle Jerry,
Thông tin xuất bản: : Ultramar , 1989
Ký hiệu phân loại: 813
ISBN: 9788473865272
Bộ sưu tập: Văn học
ID: 61847 Định dạng: PDF
Cyclops
Tác giả: Ludlum Robert,
Thông tin xuất bản: : Simon and Schuster , 1989
Ký hiệu phân loại: 813.54
ISBN: 9780671704643
Bộ sưu tập: Văn học
ID: 53209 Định dạng: EPUB
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục