Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 2 trong 434 kết quả (0.4062129 giây)
Concepts, kinds, and cognitive development
Tác giả: Keil Frank C,
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : MIT Press , 1989
Ký hiệu phân loại: 155.413
ISBN: 0262111314
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Speaking : from intention to articulation
Tác giả: Levelt W J M,
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : MIT Press , 1989
Ký hiệu phân loại: 401.9
ISBN: 0262278227
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Psychosemantics : the problem of meaning in the philosophy of mind
Tác giả: Fodor Jerry A,
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : MIT Press , 1989
Ký hiệu phân loại: 128.4
ISBN: 0262061066
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Induction : processes of inference, learning, and discovery
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Cambridge MA : MIT Press , 1989
Ký hiệu phân loại: 153
ISBN: 0262081601
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Categorization and naming in children : problems of induction
Tác giả: Markman Ellen M,
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : MIT Press , 1989
Ký hiệu phân loại: 155.413
ISBN: 0262279142
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Cognitive science in medicine : biomedical modeling
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Cambridge Massachusetts : The MIT Press , 1989
Ký hiệu phân loại: 610/.1/9
ISBN: 0262315793
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Meaning and mental representation
Tác giả: Cummins Robert,
Thông tin xuất bản: Cambridge Massachusetts : The MIT Press , 1989
Ký hiệu phân loại: 153
ISBN: 0262271028
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Speaking : from intention to articulation
Tác giả: Levelt W J M,
Thông tin xuất bản: Cambridge Massachusetts : The MIT Press , 1989
Ký hiệu phân loại: 401/.9
ISBN: 0262278227
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Learnability and cognition : the acquisition of argument structure
Tác giả: Pinker Steven,
Thông tin xuất bản: Cambridge Massachusetts : The MIT Press , 1989
Ký hiệu phân loại: 401/.9
ISBN: 0262281619
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Lexical representation and process
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Cambridge Massachusetts : The MIT Press , 1989
Ký hiệu phân loại: 413/.028
ISBN: 0262279177
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

Truy cập nhanh danh mục