Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 418 kết quả (0.2399679 giây)
Reading Becomes a Necessity of Life: Material and Cultural Life in Rural New England, 1780-1835
Tác giả: William J Gilmore,
Thông tin xuất bản: : Newfound Press , 1989
Ký hiệu phân loại: 028.90974
ISBN: 0870495860
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Seductive Reasoning : Pluralism as the Problematic of Contemporary Literary Theory
Tác giả: Rooney Ellen,
Thông tin xuất bản: : Cornell University Press , 1989
Ký hiệu phân loại: 801.95
ISBN: 9781501707216
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Russian Literature 1945-1988 : Translated by Carol Sandison
Tác giả: Kasack Wolfgang,
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Parkways, Greenways, Riverways : The Way More Beautiful
Thông tin xuất bản: : Appalachian State University , 1989
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Looking for Native Ground : Contemporary Appalachian Poetry
Tác giả: Quillen Rita Sims,
Thông tin xuất bản: : Appalachian State University , 1989
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Side by side : Book 4
Tác giả: JMolinsky Steven,
Thông tin xuất bản: London : Prentice Hall , 1989
Ký hiệu phân loại: 428.34
ISBN: 0138118116
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Side by side : Vol.1: Activity workbook
Tác giả: Molinsky Steven J,
Thông tin xuất bản: London : Prentice Hall , 1989
Ký hiệu phân loại: 428.34
ISBN: 0138116962
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Side by side : Vol.2 : Activity workbook
Tác giả: Molinsky Steven J,
Thông tin xuất bản: London : Prentice Hall , 1989
Ký hiệu phân loại: 428.34
ISBN: 0138117462
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Side by Side : T1
Tác giả: Molinsky Steven J,
Thông tin xuất bản: Oxford : Oxford University , 1989
Ký hiệu phân loại: 428.34
ISBN: 013811076X
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Side by Side : T2
Tác giả: Molinsky Steven J,
Thông tin xuất bản: England : Prentice Hall , 1989
Ký hiệu phân loại: 428.32
ISBN: 013811241X
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục