Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 611 kết quả (0.3600538 giây)
Asian Yearbook of International Law, Volume 3 (1993)
Tác giả: Swan Sik Ko,
Thông tin xuất bản: : Brill , 1994
Ký hiệu phân loại: 341
ISBN: 9789004400627
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Caring and Curing : Historical Perspectives on Women and Healing in Canada
Tác giả: Dianne Dodd,
Ký hiệu phân loại: 305.43610971
ISBN: 9780776627021
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Headway Advanced : Workbook
Tác giả: Soars Liz,
Thông tin xuất bản: Oxford : Oxford University , 1994
Ký hiệu phân loại: 428.2
ISBN: 019433564X
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Essential Idioms in English
Tác giả: Robert J Dixon,
Thông tin xuất bản: NJ : Prentice Hall , 1994
Ký hiệu phân loại: 428
ISBN: 0135820251
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Survival English : T2 :English Through Conversations
Tác giả: Mosteller Lee,
Thông tin xuất bản: NJ : Prentice Hall , 1994
Ký hiệu phân loại: 428.34
ISBN: 0130166502
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Street Law : A course in practical law
Tác giả: McMahon Edward T,
Thông tin xuất bản: New York : West Pub Co , 1994
Ký hiệu phân loại: 349.73
ISBN: 0314027130
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Kỹ thuật thi công
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng , 1994
Ký hiệu phân loại: 624
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Từ điển pháp luật Anh - Việt = legal dictionary english -vietnamese
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa Học Xã Hội , 1994
Ký hiệu phân loại: 340.03
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Giáo trình điện tử 1
Ký hiệu phân loại: 621.381
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
The language of business English : Grammar & Function
Tác giả: Brieger Nick,
Thông tin xuất bản: England : Prentice Hall , 1994
Ký hiệu phân loại: 428.02465
ISBN: 0130425168
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục