Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 840 kết quả (0.8099707 giây)
Video and image processing in multimedia systems
Tác giả: Furht Borivoje,
Thông tin xuất bản: Boston : Kluwer Academic Publishers , 1995
Ký hiệu phân loại: 006.6
ISBN: 0792396049
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 65800 Định dạng: PDF
Additional mathematics : pure & applied
Tác giả: Talbert J F,
Thông tin xuất bản: Singapore : Longman , 1995
Ký hiệu phân loại: 510
ISBN: 0582265118
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 70499 Định dạng: PDF
The AP Professional graphics CD-ROM library.
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 006.6
ISBN: 012059756X
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 70552 Định dạng: PDF
Ion chromatography
Tác giả: Weiss Joachim,
Thông tin xuất bản: Weinheim Germany New York NY : VCH , 1995
Ký hiệu phân loại: 543.0893
ISBN: 3527286985
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 66905 Định dạng: PDF
The diamond age
Tác giả: Stephenson Neal,
Thông tin xuất bản: New York : Bantam Books , 1995
Ký hiệu phân loại: 813
ISBN: 0553096095
Bộ sưu tập: Văn học
ID: 70173 Định dạng: PDF
Debt, financial fragility, and systemic risk
Tác giả: Davis E P,
Ký hiệu phân loại: 332.7
ISBN: 0198233310
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 66923 Định dạng: PDF
The AP Professional graphics CD-ROM [computer file].
Thông tin xuất bản: Chestnut Hill Mass : AP Professional , 1995
Ký hiệu phân loại: 006.6
ISBN: 012059756X
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 70237 Định dạng: PDF
Counterexamples in topology
Tác giả: Steen Lynn A,
Thông tin xuất bản: New York : Dover Publications , 1995
Ký hiệu phân loại: 514
ISBN: 9780486687353
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 66310 Định dạng: PDF
La Espada Del Lictor (Spanish Edition)
Tác giả: Wolfe Gene,
Thông tin xuất bản: : Minotauro , 1995
Ký hiệu phân loại: 863
ISBN: 8445071432
Bộ sưu tập: Văn học
ID: 66411 Định dạng: PDF
Fingerprints of the gods
Tác giả: Hancock Graham,
Thông tin xuất bản: New York : Crown Trade Paperbacks , 1995
Ký hiệu phân loại: 930
ISBN: 0517887290
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
ID: 70772 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục