Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 8 kết quả (0.3124157 giây)
Effective Meetings : Student's Book (Oxford Business English Skills)
Tác giả: Comfort Jeremy,
Thông tin xuất bản: Oxford : Oxford University , 1996
Ký hiệu phân loại: 428.02465
ISBN: 0194570908
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Effective telephoning
Tác giả: Comfort Jeremy,
Thông tin xuất bản: Oxford : Oxford University , 1996
Ký hiệu phân loại: 428.34024
ISBN: 0194570932
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Headway Elementary : Workbook
Tác giả: John Soars,
Thông tin xuất bản: Oxford : Oxford University , 1996
Ký hiệu phân loại: 428.2
ISBN: 0194339998
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
A handbook of commercial correspondence
Tác giả: Ashley A,
Thông tin xuất bản: Oxford : Oxford University , 1996
Ký hiệu phân loại: 428.24
ISBN: 0194572064
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
High season English for the Hotel and tourist industry : workbook
Tác giả: Duckworth Michael,
Thông tin xuất bản: Oxford : Oxford University , 1996
Ký hiệu phân loại: 428.02464794
ISBN: 0194513106
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Business Communication Games : Photocopiable Games and Activities for Students of English for Business
Tác giả: LloydAngela,
Thông tin xuất bản: NY : Oxford University , 1996
Ký hiệu phân loại: 428.02465
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
English in basic medical science : English in Focus Teacher's Edition
Tác giả: Maclean Joan,
Thông tin xuất bản: NY : Oxford University , 1996
Ký hiệu phân loại: 428.02461
ISBN: 019437503x
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Business Objectives
Tác giả: Hollett Vicki,
Thông tin xuất bản: NY : Oxford University , 1996
Ký hiệu phân loại: 428.02465
ISBN: 0194513912
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
1

Truy cập nhanh danh mục