Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 2 kết quả (0.2500503 giây)
Affective computing
Tác giả: Picard Rosalind W,
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : MIT Press , 1997
Ký hiệu phân loại: 004.019
ISBN: 0262281589
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Affective computing
Tác giả: Picard Rosalind W,
Thông tin xuất bản: Cambridge Massachusetts : The MIT Press , 1997
Ký hiệu phân loại: 004.019
ISBN: 0262281589
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1

Truy cập nhanh danh mục