Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 1390 kết quả (0.2030368 giây)
Public Administration in an Information Age - A Handbook
Thông tin xuất bản: : IOS Press , 1998
Ký hiệu phân loại: 352.745
ISBN: 9781607509523
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The Southern Colonial Backcountry: Interdisciplinary Perspectives on Frontier Communities
Thông tin xuất bản: : Newfound Press , 1998
Ký hiệu phân loại: 975.02
ISBN: 1572330198
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Type-logical semantics
Tác giả: Carpenter Bob,
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : MIT Press , 1998
Ký hiệu phân loại: 401.43
ISBN: 0262032481
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Truth in context : an essay on pluralism and objectivity
Tác giả: Lynch Michael P,
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : MIT Press , 1998
Ký hiệu phân loại: 121
ISBN: 0262278715
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Three investigations of extraction
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : MIT Press , 1998
Ký hiệu phân loại: 415
ISBN: 0262281813
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Talking nets : an oral history of neural networks
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : MIT Press , 1998
Ký hiệu phân loại: 006.320922
ISBN: 0262267152
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Rhyme and reason : an introduction to minimalist syntax
Tác giả: Uriagereka Juan,
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : MIT Press , 1998
Ký hiệu phân loại: 415
ISBN: 0262285371
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The paradox of self-consciousness
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : MIT Press , 1998
Ký hiệu phân loại: 160
ISBN: 0262024411
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Culturing Nerve Cells, second edition
Tác giả: Banker Gary,
Ký hiệu phân loại: 599.0188
ISBN: 0262267675
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The motion aftereffect : a modern perspective
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : MIT Press , 1998
Ký hiệu phân loại: 612.84
ISBN: 026227924X
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục