Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 65 kết quả (0.7499919 giây)
The geology and mapping of granite batholiths
Tác giả: Cobbing John,
Thông tin xuất bản: Berlin New York : Springer , 2000
Ký hiệu phân loại: 552.3
ISBN: 3540676848
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 65904 Định dạng: PDF
Recent advances in gas separation by microporous ceramic membranes
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Amsterdam New York : Elsevier , 2000
Ký hiệu phân loại: 660.2842
ISBN: 0444502726
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 65969 Định dạng: PDF
Poroelastic structures
Tác giả: Cederbaum Gabriel,
Thông tin xuất bản: Amsterdam New York Oxford : Elsevier , 2000
Ký hiệu phân loại: 620.116
ISBN: 0080436684
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 65916 Định dạng: PDF
Vacuum ultraviolet spectroscopy [electronic resource]
Tác giả: Samson James A R,
Thông tin xuất bản: San Diego : Academic Press , 2000
Ký hiệu phân loại: 535.845
ISBN: 0126175608
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 66073 Định dạng: PDF
The agricultural revolution of the 20th century / Don Paarlberg and Philip Paarlberg.
Tác giả: Paarlberg Don,
Thông tin xuất bản: Ames : Iowa State University Press , 2000
Ký hiệu phân loại: 338.16
ISBN: 0813821983
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 65943 Định dạng: PDF
Poucher's perfumes, cosmetics and soaps
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Dordrecht London : Kluwer Academic , 2000
Ký hiệu phân loại: 668.5
ISBN: 0751404799
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 66803 Định dạng: PDF
HIV-1 : molecular biology and pathogenesis
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: San Diego : Academic Press , 2000
Ký hiệu phân loại: 616.979206
ISBN: 0120329492
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 66191 Định dạng: PDF
Gazetteer (Dungeons & Dragons)
Tác giả: Holian Gary,
Thông tin xuất bản: : Wizards of the Coast , 2000
Ký hiệu phân loại: 793.93
ISBN: 0786917423
ID: 66362 Định dạng: PDF
Review of the U.S. Department of Energy's Heavy Vehicle Technologies Program elektronisk ressurs
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Washington DC : National Academy Press , 2000
Ký hiệu phân loại: 629.224
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 66636 Định dạng: PDF
Principles of biochemical toxicology elektronisk ressurs
Tác giả: Timbrell John,
Thông tin xuất bản: London New York : Taylor Francis , 2000
Ký hiệu phân loại: 615.9
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 66640 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục