Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 2 kết quả (0.6600087 giây)
The geology and mapping of granite batholiths
Tác giả: Cobbing John,
Thông tin xuất bản: Berlin New York : Springer , 2000
Ký hiệu phân loại: 552.3
ISBN: 3540676848
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 65904 Định dạng: PDF
Poroelastic structures
Tác giả: Cederbaum Gabriel,
Thông tin xuất bản: Amsterdam New York Oxford : Elsevier , 2000
Ký hiệu phân loại: 620.116
ISBN: 0080436684
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 65916 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục