Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 1784 kết quả (0.6100022 giây)
Thi công đường ô tô
Tác giả: Doãn Hoa,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng , 2001
Ký hiệu phân loại: 625.72
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 1338 Định dạng: PDF
Kỹ thuật an toàn trong phòng thí nghiệm hóa học
Tác giả: Trần Kim Tiến,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 2001
Ký hiệu phân loại: 542.10289
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 1361 Định dạng: PDF
Cơ học kết cấu . T.2 - Hệ siêu tĩnh
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 2001
Ký hiệu phân loại: 624.171
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 1408 Định dạng: PDF
Cẩm nang Java 2
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê , 2001
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 1409 Định dạng: PDF
Tuyển tập công trình hội nghị khoa học sinh viên khoa công nghệ thông tin
Thông tin xuất bản: TpHCM : HUTECH , 2001
Ký hiệu phân loại: 621
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
ID: 1521 Định dạng: PDF
Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý hệ thống giao thông đô thị tại TP. Hồ Chí Minh theo tư tưởng TQM
Thông tin xuất bản: TpHCM : HUTECH , 2001
Ký hiệu phân loại: 625.7068
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
ID: 1615 Định dạng: PDF
Nghiên cứu một số họ Wavelets mẹ thích ứng cho việc nâng cao hiệu quả xử lý ảnh
Thông tin xuất bản: TpHCM : HUTECH , 2001
Ký hiệu phân loại: 771
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
ID: 1616 Định dạng: PDF
Xây dựng chiến lược hệ thống thông tin quản lý cho các doanh nghiệp VN.
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: TpHCM : HUTECH , 2001
Ký hiệu phân loại: 650.014597
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
ID: 1617 Định dạng: PDF
Hoàn thiện cơ chế quản lý tỷ giá hối đoái cho mục tiêu phát triển kinh tế Việt Nam.
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: TpHCM : HUTECH , 2001
Ký hiệu phân loại: 332.456597
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
ID: 1618 Định dạng: PDF
Tính khả thi của việc thành lập ngân hàng thóc
Thông tin xuất bản: TpHCM : HUTECH , 2001
Ký hiệu phân loại: 332.1
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
ID: 1619 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục