Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 1941 kết quả (0.0200091 giây)
GSM switching, services and protocols [electronic resource]
Tác giả: J Eberspc̃her
Chichester England New York: Wiley, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 621.382
 
Computational rheology for pipeline and annular flow
Tác giả: Wilson C Chin
Boston: Gulf Professional Pub, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 622.3382
 
Threading time : a cultural history of threadwork
Tác giả: Dolores Bausum
Fort Worth Tex: TCU Press, 2001
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc: 746.409
 
Radical reactions of fullerenes and their derivatives
Tác giả: Boris Tumanskii
Dordrecht Boston: Kluwer Academic Publishers, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc: 546.681
 
Genomics protocols
Tác giả: 
Totowa NJ: Humana Press, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc: 572.86078
 
Fourier transforms in spectroscopy
Tác giả: Jyrki Kauppinen
Berlin New York: WileyVCH, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc: 543.5
 
Supersymmetry in quantum and classical mechanics
Tác giả: B Bagchi
Boca Raton Fla: Chapman HallCRC, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc: 539.725
 
Magnetism : molecules to materials
Tác giả: 
Weinheim Chichester: WileyVCH, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc: 538
 
Steroid receptor methods : protocols and assays
Tác giả: 
Totowa: Humana Press, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 612.405
 
Towards a critical theory of society
Tác giả: Herbert Marcuse
New York: Routledge, 2001
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc: 301.01
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục