Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 27 kết quả (0.7343736 giây)
Pump Handbook - Part 1
Tác giả: Karassik Igor J,
Thông tin xuất bản: New York : McGrawHill , 2001
Ký hiệu phân loại: 621.69
ISBN: 0070340323
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 9332 Định dạng: RAR
Physical Geology : Earth Revealed
Tác giả: McGeary David,
Thông tin xuất bản: New York : McGrawHill , 2001
Ký hiệu phân loại: 551
ISBN: 007366183X
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 19004 Định dạng: RAR
15 Food safety food quality
Tác giả: Hester RE,
Ký hiệu phân loại: 363.192
ISBN: 0854042709
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 7833 Định dạng: RAR
Handbook of herbs and spices
Tác giả: Peter KV,
Thông tin xuất bản: NY : Woodhead Publishing Limited , 2001
Ký hiệu phân loại: 641.657
ISBN: 0849312175
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 7831 Định dạng: RAR
Chemical Reactor Design, Optimization and Scaleup
Tác giả: Nauman E Bruce,
Thông tin xuất bản: New York : McGrawHill , 2001
Ký hiệu phân loại: 660.2832
ISBN: 0071377530
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 9323 Định dạng: RAR
Chi tiết máy
Thông tin xuất bản: TpHCM : HUTECH , 2001
Ký hiệu phân loại: 621.815
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 8960 Định dạng: RAR
Antioxidants in food : Practical applications
Tác giả: Pokorny Jan,
Thông tin xuất bản: Cambridge : Woodhead Publishing Limited , 2001
Ký hiệu phân loại: 664
ISBN: 185573463X
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 7844 Định dạng: RAR
Making the most of HACCP : learning from other's experience
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Boca Raton : CRC , 2001
Ký hiệu phân loại: 363.192
ISBN: 1855735040
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 7851 Định dạng: RAR
Engineering Problem Solving : A Classical Perspective
Tác giả: Shaw Milton C,
Thông tin xuất bản: New Jersey : Noyes Publications , 2001
Ký hiệu phân loại: 620.00151
ISBN: 0815514476
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 9329 Định dạng: RAR
Cooperativity and regulation in biochemical processes
Tác giả: Naim Arieh Ben,
Thông tin xuất bản: NY : Kluwer Academic , 2001
Ký hiệu phân loại: 572.43
ISBN: 0306463318
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 7819 Định dạng: RAR
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục