Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 12 kết quả (0.4709712 giây)
Intermediate Algebra
Tác giả: Dugopolski Mark,
Thông tin xuất bản: USA : McGrawHill , 2004
Ký hiệu phân loại: 512.9
ISBN: 0077294663
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 10515 Định dạng: ISO
Database design, application development, and administration
Tác giả: Mannino Michael V,
Thông tin xuất bản: : McGrawHill , 2004
Ký hiệu phân loại: 005.74
ISBN: 007282350X
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 14481 Định dạng: ISO
Building Financial Models with Microsoft Excel : a guide for business professionals
Tác giả: Proctor K Scott,
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ : Wiley , 2004
Ký hiệu phân loại: 658.150285
ISBN: 9780471661030
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 23013 Định dạng: ISO
The Game Artist's Guide to Maya
Tác giả: Mckinley Michael,
Thông tin xuất bản: San Francisco : Sybex , 2004
Ký hiệu phân loại: 794.8
ISBN: 9780782143768
ID: 23554 Định dạng: ISO
Al Ward's Photoshop Productivity Toolkit : over 600 time-saving actions
Tác giả: Wards Al,
Thông tin xuất bản: Alameda : Sybex , 2004
Ký hiệu phân loại: 006.686
ISBN: 9780782143348
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 23575 Định dạng: ISO
Ground-Up Java
Tác giả: Heller Phillip,
Thông tin xuất bản: San Francisco : Sybex , 2004
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN: 9780782141900
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 23596 Định dạng: ISO
Autocad 2005 and Autocad LT 2005 Bible
Tác giả: Finkelstein Ellen,
Thông tin xuất bản: San Francisco : Wiley Publishing Inc , 2004
Ký hiệu phân loại: 620.00420285
ISBN: 9780764569890
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 23889 Định dạng: ISO
Photoshop Secrets of the Pros : 20 Top Artists and Designers Face Off
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: San Francisco : Sybex , 2004
Ký hiệu phân loại: 006.686
ISBN: 9780782141917
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 23890 Định dạng: ISO
Acrobat 6 and PDF Solutions
Tác giả: Tally Taz,
Thông tin xuất bản: San Francisco : Sybex , 2004
Ký hiệu phân loại: 005.72
ISBN: 9780782142730
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 23892 Định dạng: ISO
Mastering Autocad 2005 and Autocad LT 2005
Tác giả: Omura George,
Thông tin xuất bản: San Francisco : Sybex , 2004
Ký hiệu phân loại: 620.00420285
ISBN: 9780782143409
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 23899 Định dạng: ISO
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục