Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 13 kết quả (0.203044 giây)
Programming Microsoft SQL Server 2008
Tác giả: Lobel Leonard,
Thông tin xuất bản: Redmond Wash : Microsoft Press , 2009
Ký hiệu phân loại: 005.74
ISBN: 0735625999
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 36295 Định dạng: CHM
Upgrading and repairing Microsoft Windows [electronic resource]
Tác giả: Mueller Scott,
Thông tin xuất bản: Indianapolis Ind : Que , 2009
Ký hiệu phân loại: 005.446
ISBN: 0789736950
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 36689 Định dạng: CHM
Security monitoring
Tác giả: Fry Chris,
Thông tin xuất bản: Sebastopol CA : OReilly , 2009
Ký hiệu phân loại: 005.8
ISBN: 0596518161
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 40606 Định dạng: CHM
The truth about green business
Tác giả: Friend Gil,
Thông tin xuất bản: : FT Press , 2009
Ký hiệu phân loại: 658.4083
ISBN: 9780789739407
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 48896 Định dạng: CHM
Framework design guidelines : conventions, idioms, and patterns for reusable .NET libraries
Tác giả: Cwalina Krzysztof,
Thông tin xuất bản: Upper Saddle River NJ : AddisonWesley , 2009
Ký hiệu phân loại: 006.7882
ISBN: 0321545613
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 48900 Định dạng: CHM
Microsoft SQL Server 2008 T-SQL fundamentals
Tác giả: BenGan Itzik,
Thông tin xuất bản: Redmond Washington : Microsoft , 2009
Ký hiệu phân loại: 005.7585
ISBN: 0735626014
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 81276 Định dạng: CHM
Photoshop lightroom 2 adventure [electronic resource] : mastering Adobe's next-generation tool for digital photographers...
Tác giả: Aaland Mikkel,
Thông tin xuất bản: Sebastopol Calif : OReilly Media , 2009
Ký hiệu phân loại: 775
ISBN: 0596521014
ID: 81281 Định dạng: CHM
Programming the cell processor : for games, graphics, and computation
Tác giả: Scarpino Matthew,
Thông tin xuất bản: Upper Saddle River NJ : Prentice Hall , 2009
Ký hiệu phân loại: 794.81526
ISBN: 0136008860
ID: 81386 Định dạng: CHM
Drug Information Handbook
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Ohio : LexiComp Inc , 2009
Ký hiệu phân loại: 615.1
ISBN: 9781591952367
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 91776 Định dạng: CHM
Applied Therapeutics : The Clinical Use Of Drugs
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 615.58
ISBN: 0781765552
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 91778 Định dạng: CHM
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục