Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 43 kết quả (0.1399994 giây)
Theory and Novel Applications of Machine Learning
Tác giả: Joo Er Meng,
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2009
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 9783902613554
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Underwater Vehicles
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2009
Ký hiệu phân loại: 353.001
ISBN: 9789535157434
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Advances in Human-Robot Interaction
Thông tin xuất bản: Croatia : IntechOpen , 2009
Ký hiệu phân loại: 354.862001
ISBN: 9789533070209
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Data Mining and Knowledge Discovery in Real Life Applications
Tác giả: Ponce Julio,
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2009
Ký hiệu phân loại: 006.312
ISBN: 9783902613530
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Aerial Vehicles
Tác giả: Mung Lam Thanh,
Thông tin xuất bản: Croatia : IntechOpen , 2009
Ký hiệu phân loại: 645.40202
ISBN: 9789535157410
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Frontiers in Adaptive Control
Tác giả: Cong Shuang,
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2009
Ký hiệu phân loại: 629.836
ISBN: 9789535164043
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Recent Advances in Signal Processing
Tác giả: A Zaher Ashraf,
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2009
Ký hiệu phân loại: 809.933
ISBN: 9789533070025
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Machine Learning
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2009
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 9783902613561
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Human-Computer Interaction
Tác giả: Maurtua Inaki,
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2009
Ký hiệu phân loại: 368.122
ISBN: 9789533070223
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Automation and Control : Theory and Practice
Tác giả: D Rodic A,
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2009
Ký hiệu phân loại: 813.54
ISBN: 9789533070391
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục