Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 3 kết quả (0.3437002 giây)
Global Business Strategy: Multinational Corporations Venturing into Emerging Markets
Thông tin xuất bản: Cham : Springer Nature , 2015
Ký hiệu phân loại: 577.27
ISBN: 9783319437026
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Global Business Strategy [electronic resource] : Multinational Corporations Venturing into Emerging Markets
Thông tin xuất bản: Tokyo : Springer Japan Imprint Springer , 2015
Ký hiệu phân loại: 658.18
ISBN: 9784431554677 (print)
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 117665 Định dạng: PDF
Global Business Strategy: Multinational Corporations Venturing into Emerging Markets
Thông tin xuất bản: Cham : Springer , 2015
Ký hiệu phân loại: 658.18
ISBN: 9783319437019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1

Truy cập nhanh danh mục