Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 2 kết quả (0.2969241 giây)
Social Statistics and Ethnic Diversity: Cross-National Perspectives in Classifications and Identity Politics
Tác giả: Simon Patrick,
Thông tin xuất bản: Cham : Springer Nature , 2015
Ký hiệu phân loại: 304.60727
ISBN: 9783319200958
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Social Statistics and Ethnic Diversity: Cross-National Perspectives in Classifications and Identity Politics
Tác giả: Simon Patrick,
Thông tin xuất bản: Cham : Springer , 2015
Ký hiệu phân loại: 304.60727
ISBN: 9783319200941
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1

Truy cập nhanh danh mục