Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 1 kết quả (0.3399881 giây)
Six rules of brand revitalization : learn the most common branding mistakes and how to avoid them
Tác giả: Light Larry,
Thông tin xuất bản: Indianapolis IN : Pearson , 2016
Ký hiệu phân loại: 658.827
ISBN: 9780134507835
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 103935 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục