Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 11 kết quả (0.4500678 giây)
Healing through exercise [electronic resource] : scientifically proven ways to prevent and overcome illness and lengthen...
Tác giả: Blech Jorg,
Thông tin xuất bản: New York : Humana Press , 2016
Ký hiệu phân loại: 615.8
ISBN: 0786752173
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 93870 Định dạng: EPUB
Vaccine technologies for veterinary viral diseases : methods and protocols
Tác giả: Brun Alajandro,
Thông tin xuất bản: New York : Humana Press , 2016
Ký hiệu phân loại: 636.089691
ISBN: 1493930079
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 105274 Định dạng: PDF
The tumor microenvironment : methods and protocols
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: New York : Humana Press , 2016
Ký hiệu phân loại: W1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 132364 Định dạng: PDF
High-throughput RNAi screening : methods and protocols
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: New York : Humana Press , 2016
Ký hiệu phân loại: W1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 132365 Định dạng: PDF
The mitotic exit network : methods and protocols
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: New York : Humana Press , 2016
Ký hiệu phân loại: 571.84377
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 132366 Định dạng: PDF
Tumor angiogenesis assays : methods and protocols
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: New York : Humana Press , 2016
Ký hiệu phân loại: QZ 206
ISBN: 9781493939978
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 152502 Định dạng: PDF
Drug target miRNA : methods and protocols
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: New York : Humana Press , 2016
Ký hiệu phân loại: QU 58.7
ISBN: 9781493965618
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 152506 Định dạng: PDF
Antibiotics : methods and protocols
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: New York NY : Humana Press , 2016
Ký hiệu phân loại: 615.329
ISBN: 9781493966325
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 152509 Định dạng: PDF
Clinical applications of mass spectrometry in drug analysis : methods and protocols
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: New York : Humana Press , 2016
Ký hiệu phân loại: W1
ISBN: 1493932519
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 156217 Định dạng: PDF
Zebrafish : methods and protocols
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: New York : Humana Press , 2016
Ký hiệu phân loại: W1
ISBN: 1493937693
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 156220 Định dạng: PDF
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục