Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 3 trong 6584 kết quả (0.3749881 giây)
Marketing : real people, real choice
Tác giả: Solomon Michael R,
Thông tin xuất bản: Boston, Pearson
Ký hiệu phân loại: 658.8
ISBN: 0132948931
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 104579 Năm XB: 2016 Định dạng: PDF
Creating value with big data analytics : making smarter marketing decisions
Tác giả: Verhoef Peter C,
Thông tin xuất bản: Abingdon Oxon New York NY, Routledge
Ký hiệu phân loại: 658.8
ISBN: 9781138837959
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 104602 Năm XB: 2016 Định dạng: PDF
Restoration of root canal-treated teeth : an adhesive dentistry perspective
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Cham, Springer
Ký hiệu phân loại: 617.6342059
ISBN: 9783319154015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 104630 Năm XB: 2016 Định dạng: PDF
Flexible and stretchable electronic composites
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Cham, Springer
Ký hiệu phân loại: 620.118
ISBN: 9783319236636
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 104631 Năm XB: 2016 Định dạng: PDF
Chitin and chitosan for regenerative medicine
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: New Delhi, Springer
Ký hiệu phân loại: 616.027
ISBN: 9788132225119
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 104633 Năm XB: 2016 Định dạng: PDF
Carbon nanofiber reinforced polymer composites
Tác giả: Poveda Ronald L,
Thông tin xuất bản: Cham Switzerland, Springer
Ký hiệu phân loại: 620.118
ISBN: 3319237861
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 104638 Năm XB: 2016 Định dạng: PDF
Nonsense-mediated mrna decay in human disease : an approach for personalized medicine
Tác giả: Lejeune Fabrice,
Thông tin xuất bản: Boston MA, Elsevier
Ký hiệu phân loại: 616.042
ISBN: 9780128044681
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 104672 Năm XB: 2016 Định dạng: PDF
Oxford textbook of clinical nephrology
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Oxford United Kingdom, Oxford University Press
Ký hiệu phân loại: 616.61
ISBN: 0198708580
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 104682 Năm XB: 2016 Định dạng: PDF
Eacvi echo handbook.
Thông tin xuất bản: , Oxford Univeristy Press
Ký hiệu phân loại: 616.1075
ISBN: 9780198713623
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 104683 Năm XB: 2016 Định dạng: PDF
Human malformations and related anomalies
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Oxford New York, Oxford University Press
Ký hiệu phân loại: 616
ISBN: 9780199386031
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 104691 Năm XB: 2016 Định dạng: PDF

Truy cập nhanh danh mục