Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 3 trong 35 kết quả (0.4218683 giây)
The hegemony of growth : the OECD and the making of the economic growth paradigm
Thông tin xuất bản: Cambridge : Cambridge University Press , 2016
Ký hiệu phân loại: 338.9
ISBN: 9781107130609
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 146257 Định dạng: PDF
Reshaping markets : economic governance, the global financial crisis and liberal utopia
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Cambridge : Cambridge University Press , 2016
Ký hiệu phân loại: 343.08
ISBN: 9781316155851
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 147028 Định dạng: PDF
The Cambridge handbook of formal semantics
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 401.43
ISBN: 9781107028395
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 153661 Định dạng: PDF
The Cambridge history of Japanese literature
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 895.609
ISBN: 9781107029033
Bộ sưu tập: Văn học
ID: 153663 Định dạng: PDF
Long-vowel shifts in English, c. 1050-1700 : evidence from spelling
Ký hiệu phân loại: 427.02
ISBN: 9781107055759
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 153668 Định dạng: PDF
Discourse-pragmatic variation and change in English : new methods and insights
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 420.145
ISBN: 9781107055766
Bộ sưu tập: Tham khảo
ID: 153669 Định dạng: PDF
Lacan, psychoanalysis, and comedy
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: New York : Cambridge University Press , 2016
Ký hiệu phân loại: 150.195092
ISBN: 9781107086173
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 153671 Định dạng: PDF
Selling Shakespeare : biography, bibliography, and the book trade
Tác giả: Hooks Adam G,
Thông tin xuất bản: Cambridge : Cambridge University Press , 2016
Ký hiệu phân loại: 822.33
ISBN: 9781107138070
Bộ sưu tập: Văn học
ID: 153674 Định dạng: PDF
How marriage became one of the sacraments : the sacramental theology of marriage from its medieval origins to the Counci...
Ký hiệu phân loại: 234.16509
ISBN: 9781107146150
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 153675 Định dạng: PDF
Chomsky : ideas and ideals
Tác giả: Smith N V,
Ký hiệu phân loại: 410.92
ISBN: 9781107442672
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 153676 Định dạng: PDF

Truy cập nhanh danh mục