Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 8 kết quả (0.6199931 giây)
Political tolerance in America : freedom and equality in public attitudes
Tác giả: Corbett Michael,
Thông tin xuất bản: New York NY : Longman , c1982
Ký hiệu phân loại: 323.40973
ISBN: 0582282624 (pbk.)
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bruno Jasieński : his evolution from futurism to socialist realism
Tác giả: Kolesnikoff Nina,
Ký hiệu phân loại: 781.6
ISBN: 0889201102
Bộ sưu tập: Tham khảo
The Andreasson affair, phase two
Tác giả: Fowler Raymond E,
Thông tin xuất bản: Englewood Cliffs NJ : PrenticeHall , c1982
Ký hiệu phân loại: 001.942
ISBN: 0130366161 :
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Foundations of the stereoscopic cinema : a study in depth
Tác giả: Lipton Lenny,
Thông tin xuất bản: New York : Van Nostrand Reinhold , c1982
Ký hiệu phân loại: 778.5341
ISBN: 0442247249 :
An introduction to tensor calculus, relativity, and cosmology
Tác giả: Lawden Derek F,
Thông tin xuất bản: Chichester Sussex New York : Wiley , c1982
Ký hiệu phân loại: 530.11
ISBN: 047110082X :
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Identification of vibrating structures
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Wien New York : Springer , c1982
Ký hiệu phân loại: 645.7
ISBN: 3211816518
Bộ sưu tập: Tham khảo
Championship volleyball, by the experts
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: West Point NY : Leisure Press , c1982
Ký hiệu phân loại: 796.325
ISBN: 0880110767 (pbk.) :
Modern compressible flow : with historical perspective
Tác giả: Anderson John D,
Thông tin xuất bản: New York : McGrawHill , c1982
Ký hiệu phân loại: 532
ISBN: 0070016542
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
1

Truy cập nhanh danh mục