Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 14 kết quả
Wind energy systems
Tác giả: Gary L Johnson
Xuất bản: Englewood Cliffs NJ: PrenticeHall, c1985
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.4
 
Measures on infinite dimensional spaces
Tác giả: Y Yamasaki
Xuất bản: Singapore Philadelphia: World Scientific, c1985
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  515.42
 
Making whirligigs & other wind toys
Tác giả: Sharon Pierce
Xuất bản: New York: Sterling Pub Co, c1985
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  745.592
 
A revolution in manufacturing : the SMED system
Tác giả: Shigeo Shingō
Xuất bản: Cambridge Mass: Productivity Press, c1985
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.5
 
Tonfa tactics : a strategy for total defense
Tác giả: Theodore L Gambordella
Xuất bản: Boulder Colo: Paladin Press, c1985
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  796.8
 
How to build plastic aircraft models
Tác giả: Roscoe Creed
Xuất bản: Milwaukee WI: Kalmbach Books, c1985
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.1331
 
Leibniz : a biography
Tác giả: E J Aiton
Xuất bản: Bristol Boston: A Hilger, c1985
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  193 193
 
Die Spaltung Berlins
Tác giả: Gerhard Keiderling
Xuất bản: Berlin: Deutscher Verlag der Wissenschaften, c1985
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  943.155086
 
The Greek hoplite
Tác giả: Martin Windrow, Tony Smith
Xuất bản: London New York: F Watts, c1985
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  355.120938
 
The razor edge book of sharpening
Tác giả: John Juranitch
Xuất bản: New York NY: Warner Books, c1985
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.930288
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục