Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 13 kết quả (0.2187895 giây)
The complete book of anchoring and mooring
Tác giả: Hinz Earl R,
Thông tin xuất bản: Centreville Md : Cornell Maritime Press , c1986
Ký hiệu phân loại: 623.862
ISBN: 0870333488
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
The art of chart interpretation
Tác giả: Marks Tracy,
Thông tin xuất bản: Reno Nev : CRCS Publications , c1986
Ký hiệu phân loại: 133.542
ISBN: 0916360296 (pbk.) :
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
Sunset Basic woodworking illustrated
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Menlo Park Calif : Lane Pub Co , c1986
Ký hiệu phân loại: 684.08
ISBN: 0376016280 (pbk.)
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Presidents' secret wars : CIA and Pentagon covert operations since World War II
Tác giả: Prados John,
Thông tin xuất bản: New York : W Morrow , c1986
Ký hiệu phân loại: 327.1273009045
ISBN: 068805384X
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
The scientific Marx
Tác giả: Little Daniel,
Ký hiệu phân loại: 335.4
ISBN: 0816615047 :
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Ariane
Tác giả: Baudry Patrick,
Thông tin xuất bản: Paris : Flammarion , c1986
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 2082004554
Bộ sưu tập: Tham khảo
King's gambit
Tác giả: Korchnoi Viktor,
Thông tin xuất bản: New York : Collier Books , c1986
Ký hiệu phân loại: 794.122
ISBN: 0020220200 (pbk.)
Biological effects and exposure criteria for radiofrequency electromagnetic fields : recommendations of the National Cou...
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Bethesda MD : The Council , c1986
Ký hiệu phân loại: 612.01442
ISBN: 0913392804 (pbk.)
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
1986 Black history kit.
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Washington DC : Associated Publishers , c1986
Ký hiệu phân loại: 327.73008996073
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Frege's puzzle
Tác giả: Salmon Nathan U,
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : MIT Press , c1986
Ký hiệu phân loại: 149.946
ISBN: 0262192462
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục