Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 17 kết quả (0.3436783 giây)
Brahms and his world
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 780.92
ISBN: 0691027137 (paper : acid-free paper) :
Vladimir Nabokov : the Russian years
Tác giả: Boyd Brian,
Ký hiệu phân loại: 813.54 813.54
ISBN: 0691067945 (acid-free paper) :
Bộ sưu tập: Văn học
The art of wargaming : a guide for professionals and hobbyists
Tác giả: Perla Peter P,
Thông tin xuất bản: Annapolis Md : Naval Institute Press , c1990
Ký hiệu phân loại: 355.48
ISBN: 0870210505 :
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
The Naval Institute guide to maritime museums of North America : with selected lighthouse, canal, and canal lock museums...
Tác giả: Smith R H,
Thông tin xuất bản: Annapolis Md : Naval Institute Press , c1990
Ký hiệu phân loại: 387.00747
ISBN: 0870216406
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Science as social knowledge : values and objectivity in scientific inquiry
Tác giả: Longino Helen E,
Ký hiệu phân loại: 306.45
ISBN: 0691020515 (pbk. : alk. paper) :
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Making vintage aircraft in wood
Tác giả: Hicks Joe B,
Thông tin xuất bản: New York : Sterling Pub Co , c1990
Ký hiệu phân loại: 629.1331343
ISBN: 0806972122 (pbk.) :
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
The anarchist arsenal : improvised incendiary and explosives techniques
Tác giả: Harber David,
Thông tin xuất bản: Boulder Colo : Paladin Press , c1990
Ký hiệu phân loại: 662.2
ISBN: 0873645804
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Projects for outdoor living
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 717
ISBN: 0878578846 :
Exchanging to win in the endgame
Tác giả: Nesis G E,
Thông tin xuất bản: New York : Collier Books Macmillan PubCo , c1990
Ký hiệu phân loại: 794.124
ISBN: 0020086717 :
The classical King's Indian
Tác giả: Nunn John,
Thông tin xuất bản: New York : Collier Books , c1990
Ký hiệu phân loại: 794.122
ISBN: 0020355408 :
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục