Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 35 kết quả
The old dualities : deconstructing Robert Kroetsch and his critics
Tác giả: Dianne Tiefensee
Xuất bản: Montreal Buffalo: McGillQueens University Press, c1994
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  818.5409
 
Homebrew favorites : a coast-to-coast collection of over 240 beer and ale recipes
Tác giả: Karl F Lutzen, Mark Stevens
Xuất bản: Pownal Vt: Storey Communications, c1994
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  641.873
 
A millennium of classical Persian poetry : a guide to the reading & understanding of Persian poetry from the tenth to th...
Tác giả: W M Thackston, W M Thackston
Xuất bản: Bethesda Md: Iranbooks, c1994
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  891.551009
 
Fer Loos! [Book :] U 172 im Einsatz : in den Weltmeeren von Rio bis Kapstadt, ein Tatsachenbericht aus den Jahren 1942/4...
Tác giả: Herbert Plottke
Xuất bản: WrsheimBerstadt: PodzunPallas, c1994
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  940.54
 
Baguazhang (Emei Baguazhang) : Chinese internal martial arts : theory and applications
Tác giả: Shou-Yu Liang, Wen-Ching Wu, Jwing-Ming Yang
Xuất bản: Jamaica Plain Mass: YMAA Publication Center, c1994
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  796.8
 
A course in game theory
Tác giả: Martin J Osborne, Ariel Rubinstein
Xuất bản: Cambridge Mass: MIT Press, c1994
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.40353
 
Physicochemical hydrodynamics : an introduction
Tác giả: Ronald F Probstein
Xuất bản: New York: Wiley, c1994
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  541.3401532
 
The lock-and-key principle : the state of the art--100 years on
Tác giả: Jean-Paul Behr
Xuất bản: Chichester England New York: Wiley, c1994
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  574.88
 
William Tyndale : a biography
Tác giả: David Daniell
Xuất bản: New Haven: Yale University Press, c1994
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
 
Kids at work : Lewis Hine and the crusade against child labor
Tác giả: Russell Freedman, Lewis Wickes Hine
Xuất bản: New York: Clarion Books, c1994
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục