Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 30 kết quả (0.4694374 giây)
Nonionic surfactants : polyoxyalkylene block copolymers
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: New York : M Dekker , c1996
Ký hiệu phân loại: 668.1
ISBN: 0824797000 (hardcover : acid-free paper)
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Kujibizana : questions of language and power in nineteenth- and twentieth-century poetry in Kiswahili
Ký hiệu phân loại: 896.3921
ISBN: 087013390X (alk. paper)
Bộ sưu tập: Văn học
Ice world : techniques and experiences of modern ice climbing
Tác giả: Lowe Jeff,
Thông tin xuất bản: Seattle : Mountaineers , c1996
Ký hiệu phân loại: 796.9
ISBN: 0898864461
Larceny and old lace
Tác giả: Myers Tamar,
Thông tin xuất bản: New York : Avon Books , c1996
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 0380782391 :
Bộ sưu tập: Tham khảo
Great-looking 2 x 4 furniture
Tác giả: Henderson Stevie,
Thông tin xuất bản: New York : Sterling Publishing , c1996
Ký hiệu phân loại: 684.104
ISBN: 0806981628
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Technologies of the gendered body : reading cyborg women
Thông tin xuất bản: Durham : Duke University Press , c1996
Ký hiệu phân loại: 305.4201
ISBN: 0822316862 (cloth : alk. paper)
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Mister Rogers' neighborhood : children, television, and Fred Rogers
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 791.45028092
ISBN: 0822939215 (cloth : alk. paper)
Magnetization oscillations and waves
Tác giả: Gurevich A G,
Thông tin xuất bản: Boca Raton : CRC Press , c1996
Ký hiệu phân loại: 538.3
ISBN: 0849394600 (alk. paper)
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
The funky beat
Tác giả: Garibaldi David,
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 1576235130
Bộ sưu tập: Tham khảo
Schaum's outline of theory and problems of understanding calculus concepts
Tác giả: Passow Eli,
Thông tin xuất bản: New York : McGrawHill , c1996
Ký hiệu phân loại: 515.076
ISBN: 0070487383
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục