Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 76 kết quả
Michael and Christ : Michael traditions and angel christology in early Christianity
Tác giả: Darrell D Hannah
Xuất bản: Tübingen: Mohr Siebeck, c1999
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  200
 
Practical nonparametric statistics
Tác giả: W J Conover
Xuất bản: New York: Wiley, c1999
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  519.5/3
 
Public administration : an action orientation
Tác giả: Robert B Denhardt, Joseph W Grubbs
Xuất bản: Fort Worth TX: Harcourt Brace College Publishers, c1999
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  351
 
Exercises for elite golf performance
Tác giả: Kelly Blackburn
Xuất bản: Champaign IL: Human Kinetics, c1999
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  796.352
 
The bodywork and massage sourcebook
Tác giả: Andrew S Levine, Valerie J Levine
Xuất bản: Los Angeles: Lowell House, c1999
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615.822
 
The religious imagination of American women
Tác giả: Mary Farrell Bednarowski
Xuất bản: Bloomington: Indiana University Press, c1999
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  305.420973
 
Great mysteries of the 20th century
Tác giả:
Xuất bản: Pleasantville NY: Readers Digest, c1999
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  031.02
 
The king in jeopardy
Tác giả: Lev Alburt, Sam Palatnik
Xuất bản: New York NY: Chess Information and Research Center Disbribution to the book trade by WW Norton, c1999
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  794.12
 
Enzyme kinetics and mechanism. Part E, Energetics of enzyme catalysis [electronic resource]
Tác giả: Daniel L Purich, Vern L Schramm
Xuất bản: San Diego: Academic Press, c1999
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  572.86
 
The complete denture : a clinical pathway
Tác giả: Michael I MacEntee
Xuất bản: Chicago: Quintessence Pub Co, c1999
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  617.692
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục