Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 21 kết quả (0.3437087 giây)
Enrique Martínez Celaya : collected writings and interviews, 1990-2010
Thông tin xuất bản: Lincoln : University of Nebraska Press , c20
Ký hiệu phân loại: 709.2
ISBN: 0803234740 (pbk. : alk. paper)
Geodesy
Tác giả: Torge Wolfgang,
Thông tin xuất bản: Berlin Boston : De Gruyter , c20
Ký hiệu phân loại: 526.1
ISBN: 9783110207187 (acid-free paper)
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Chinese nutrition therapy : dietetics in traditional Chinese medicine (TCM)
Tác giả: Kastner Jorg,
Thông tin xuất bản: Stuttgart New York : Thieme , c20
Ký hiệu phân loại: 400
ISBN: 9783131309624 (alk. paper)
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Origami bugs & beasts
Thông tin xuất bản: Mineola NY : Dover Publications , c20
Ký hiệu phân loại: 736.982
ISBN: 0486461920
Multiparticle quantum scattering in constant magnetic fields
Tác giả: Gerard Christian,
Ký hiệu phân loại: 539.758
ISBN: 082182919X (alk. paper)
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Towards a modulo p Langlands correspondence for GL2
Tác giả: Breuil Christophe,
Ký hiệu phân loại: 512.74
ISBN: 9780821852279 (pbk. : acid-free paper)
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Luck, logic, and white lies : the mathematics of games
Tác giả: Bewersdorff Jorg,
Thông tin xuất bản: Wellesley Mass : AK Peters , c20
Ký hiệu phân loại: 519.3
ISBN: 1568812108
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
La faute de M. Monnet :la république et l'Europe
Thông tin xuất bản: Paris : Fayard , c20
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 2213630836
Bộ sưu tập: Tham khảo
L'ouragan homicide :l'attentat politique en France au XIXe siècle
Tác giả: Salome Karine,
Thông tin xuất bản: Seyssel : Champ Vallon , c20
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 9782876735385
Bộ sưu tập: Tham khảo
Mathematical physics : proceedings of the 12th Regional Conference, Islamabad, Pakistan, 27 March - 1 April 2006
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hackensack NJ : World Scientific , c20
Ký hiệu phân loại: 530.15
ISBN: 9789812705914
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục