Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 34 kết quả (0.4062156 giây)
Nibelungische Intertextualität :Generationenbeziehungen und genealogische Strukturen in der Heldenepik des Spätmittela...
Tác giả: Lange Gunda,
Thông tin xuất bản: Berlin New York : Walter de Gruyter , c200
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 3110221411
Bộ sưu tập: Tham khảo
Chaos bifurcations and fractals around us : a brief introduction
Thông tin xuất bản: Rivers Edge NJ : World Scientific , c200
Ký hiệu phân loại: 515.392
ISBN: 9812386890
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Hardware implementation of finite-field arithmetic
Thông tin xuất bản: New York : McGrawHill , c200
Ký hiệu phân loại: 621.395
ISBN: 0071545816 (hbk.)
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
The ÜberReader : selected works of Avital Ronell
Tác giả: Ronell Avital,
Thông tin xuất bản: Urbana : University of Illinois Press , c200
Ký hiệu phân loại: 809.04
ISBN: 0252030664 (cloth : alk. paper)
Bộ sưu tập: Văn học
Madness and death in philosophy
Tác giả: Guven Ferit,
Ký hiệu phân loại: 128.5
ISBN: 0791463931 (hardcover : alk. paper)
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
Critical race narratives : a study of race, rhetoric, and injury
Thông tin xuất bản: New York : New York University Press , c200
Ký hiệu phân loại: 305.800973
ISBN: 0814731449 (cloth : acid-free paper)
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Déjà vu : aberrations of cultural memory
Tác giả: Krapp Peter,
Ký hiệu phân loại: 128.3
ISBN: 0816643342 (alk. paper)
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
Digital poetics : the making of E-poetries
Thông tin xuất bản: Tuscaloosa : University of Alabama Press , c200
Ký hiệu phân loại: 808.10285
ISBN: 0817310746 (cloth)
Bộ sưu tập: Văn học
Asymptotic and hybrid methods in electromagnetics
Tác giả: Andronov I V,
Ký hiệu phân loại: 537
ISBN: 0863414478 (hbk.)
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
The dynamics of thought
Tác giả: Gardenfors Peter,
Thông tin xuất bản: Dordrecht New York : Springer , c200
Ký hiệu phân loại: 128.3
ISBN: 1402033982 (hb : alk. paper)
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục