Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 175 kết quả (0.1300021 giây)
Aquatic rescue and safety
Tác giả: Graver Dennis,
Thông tin xuất bản: Champaign IL : Human Kinetics , c2004
Ký hiệu phân loại: 797.0289
ISBN: 0736041222 (softcover)
The baseball drill book
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Champaign IL : Human Kinetics , c2004
Ký hiệu phân loại: 796.3572
ISBN: 0736050833 (soft cover)
Stepdads : stories of love, hope, and repair
Tác giả: Marsiglio William,
Thông tin xuất bản: Lanham MD : Rowman Littlefield , c2004
Ký hiệu phân loại: 306.8742
ISBN: 0742526739 (cloth : alk. paper)
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Broadband bible
Tác giả: Gaskin James E,
Thông tin xuất bản: Indianapolis IN : Wiley Pub , c2004
Ký hiệu phân loại: 621.382
ISBN: 0764569511 (paper/website)
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bad : infamy, darkness, evil, and slime on screen
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 791.43653
ISBN: 079145939X (alk. paper)
Kirigami greeting cards and gift wrap
Tác giả: Temko Florence,
Thông tin xuất bản: Boston : Tuttle Pub , c2004
Ký hiệu phân loại: 745.5941
ISBN: 080483606X (pbk.)
Teaching your child to love learning : a guide to doing projects at home
Tác giả: Helm Judy Harris,
Thông tin xuất bản: New York London : Teachers College Press , c2004
Ký hiệu phân loại: 306.874
ISBN: 0807744719 (pbk. : alk. paper)
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Armitage's garden annuals : a color encyclopedia
Tác giả: Armitage A M,
Thông tin xuất bản: Portland : Timber Press , c2004
Ký hiệu phân loại: 635.931203
ISBN: 0881926175
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
The handloader's manual of cartridge conversions
Tác giả: Donnelly John J,
Thông tin xuất bản: Accokeek Md : Stoeger Pub , c2004
Ký hiệu phân loại: 683.406
ISBN: 0883172690
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Professional verification : a guide to advanced functional verification
Tác giả: Wilcox Paul,
Thông tin xuất bản: Boston : Kluwer Academic , c2004
Ký hiệu phân loại: 621.381548
ISBN: 1402078757
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục