Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 25 kết quả (0.2187435 giây)
The bishop's utopia : envisioning improvement in colonial Peru
Ký hiệu phân loại: 985.033
ISBN: 9780812245912 (hardcover : alk. paper)
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Medicinal chemistry :the modern drug discovery process
Tác giả: Stevens Erland,
Thông tin xuất bản: Boston : Pearson , c2014
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 9780321710482
Bộ sưu tập: Tham khảo
Bountiful bonsai :create instant indoor container gardens with edible fruits, herbs and flowers
Tác giả: Bender Richard W,
Thông tin xuất bản: North Clarendon VT : Tuttle Pub , c2014
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 9784805312704 (pbk.)
Bộ sưu tập: Tham khảo
Official (ISC)² guide to the CSSLP CBK
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 005.8
ISBN: 1466571276 (hbk)
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Infectious disease epidemiology : theory and practice
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Burlington MA : Jones Bartlett Learning , c2014
Ký hiệu phân loại: 100
ISBN: 076379533X (hard cover)
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
Introduction to organic chemistry
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ : John Wiley Sons , c2014
Ký hiệu phân loại: 547
ISBN: 1118083385 (hbk)
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Apocalypse of the alien god : Platonism and the exile of Sethian gnosticism
Tác giả: Burns Dylan M,
Ký hiệu phân loại: 299.932
ISBN: 9780812245790 (hardcover : alk. paper)
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
Light : the physics of the photon
Tác giả: Keller Ole,
Thông tin xuất bản: Boca Raton : CRC Press , c2014
Ký hiệu phân loại: 539.7217
ISBN: 1439840431
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Microbial biofilms : methods and protocols
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: New York : Humana Press Springer , c2014
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 1493904663 (hbk : alk. paper)
Bộ sưu tập: Tham khảo
Data center virtualization fundamentals
Thông tin xuất bản: Indianapolis IN : Cisco Press , c2014
Ký hiệu phân loại: 004
ISBN: 1587143240 (pbk.)
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục