Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 11 kết quả
Danh mục tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2004
Tác giả: Tác giả tập thể
Xuất bản: Hà Nội: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  017
 
Tiêu chuẩn an toàn điện : Tiêu chuẩn Việt Nam
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.30289
 
Hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam : Toàn tập 37 chuẩn mực mới và 5 chuẩn mực còn hiệu lực = vietnamese standards on auditing
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Tài chính, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  657.45
 
Bản dịch hệ thống chuẩn mực kiểm toán quốc tế : Toàn tập 37 chuẩn mực= Translation of International Standards on Auditing
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Tài chính, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  657.45
 
26 chuẩn mực kế toán Việt Nam (2001-2006)
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Tài Chính, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  657
 
Tiêu chuẩn an toàn về cấu tạo lắp đặt và sử dụng thang máy
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.8770289
 
Bài giảng Kết cấu thép 1 : Theo tiêu chuẩn 338-2005
Tác giả: Nguyễn Văn Giang
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2008
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc:  624.1821
 
Kết cấu bê tông cốt thép thiết kế theo tiêu chuẩn Châu Âu
Tác giả: Quang Minh Phan, Ngô Thế Phong
Xuất bản: Hà Nội: Xây dựng, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  624.18341
 
Tính toán thực hành cấu kiện bê tông cốt thép theo tiêu chuẩn TCXCVN 356 - 2005. Tập 1
Tác giả: Nguyễn Đình Cống
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  624.1834
 
Chỉ dẫn tính toán thành phần động của tải trọng gió theo TCVN 2737 : 1995 : TCXD 229:1999 : Tiêu chuẩn Việt Nam
Tác giả: Bộ xây dựng
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 1999
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  690.0218
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục