Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
11-20 trong số 81 kết quả
Thông gió - Điều tiết không khí - Sưởi ấm : Tiêu chuẩn thiết kế : TCVN 5687:1992 : Tiêu chuẩn Việt Nam
Tác giả: Bộ xây dựng
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  690.0218
 
Tiêu chuẩn thiết bị chữa cháy : Tiêu chuẩn xây dựng VN
Tác giả: Bộ xây dựng
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  690.0218
 
Tiêu chuẩn kỹ thuật của xi măng và phụ gia : Tiêu chuẩn Việt Nam
Tác giả: Bộ xây dựng
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  690.0218
 
Tiêu chuẩn máy và thiết bị xây dựng : Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam
Tác giả: Bộ xây dựng
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  690.0218
 
Các tiêu chuẩn về cách nhiệt và truyền nhiệt : Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam
Tác giả: Bộ xây dựng
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  690.0218
 
Tiêu chuẩn thiết kế nhà và công trình : Tiêu chuẩn xây dựng
Tác giả: Bộ xây dựng
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  690.0218
 
Tải trọng và tác động - Tiêu chuẩn thiết kế : TCVN 2737:1995 : Tiêu chuẩn Việt Nam
Tác giả: Bộ xây dựng
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  690.0218
 
Danh mục tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2002
Tác giả: Trung tâm TT TC-ĐL-CL
Xuất bản: Hà Nội: Trung Tâm Thông tin TC ĐL CL, 2002
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  017
 
26 chuẩn mực kế toán Việt Nam (2001-2006)
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Tài Chính, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  657
 
Bản vẽ thiết kế : Tiêu chuẩn Việt Nam
Tác giả: Bộ xây dựng
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  690.0218
 

Truy cập nhanh danh mục